Lena Giesen
Directeur SynCo pharma

Lena Giesen is Directeur van SynCo pharma, onze Duitse entiteit. Lena heeft gewerkt
voor meerdere farmaceutische organisaties in operationele en management rollen.
Sinds 2019 is ze werkzaam bij SynCo pharma en daarmee onderdeel van de
BModesto Group.